Венозен достъп

Осигуряване на периферен венозен достъп

Канюлиране на бедрена вена и поставяне на централен венозен катетър

Канюлиране на вена субклавиа, субклавикуларен достъп

Канюлиране на вена субклавиа, супраклавикуларен достъп

Канюлиране на външна югуларна вена

Канюлиране на вътрешна югуларна вена

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>