Популярно

Тук представяме статии, в които на сравнително популярен език са разгледани интересни проблеми от интензивната медицина. Надяваме се стила и подхода да са достатъчно разбираеми за широката публика.

Кой има право да дава анестезия
Що е евтаназия?
Що е изкуствена белодробна вентилация?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>