За нас

contact_us_1

Сайтът е създаден от д-р Златан Цончев

със съдействието на катедрата по анестезиология

и интензивно лечение – София.

За контакти: dr.tsonchev@gmail.com

тел. +359 889 81 25 24

ALS сертификат
EPLS сертификат
GMC сертификат
Катедра по анестезиология и интензивно лечение

Медицински факултет – Медицински университет, гр. София

Department of Anaesthesiology and Intensive Care

Medical faculty – Medical University, Sofia

България, София 1431, бул. „Св. Г. Софийски” №1, тел./факс 359 2  92 30 570,

www: // kail.medfac-sofia.eu, e-mail: kail_medfac@abv.bg

Bulgaria, Sofia 1431, 1, “St. G. Sofijski” Blvd., tel./fax 359 2 92 30 570,

www: // kail.medfac-sofia.eu, e-mail: kail_medfac@abv.bg

Ръководител: Проф. д-р С. Георгиев, дм

Heаd of  Depart.: Prof. S. Georgiev, MD, PhD

Проф. П. Кенаров, дмн

Научен ръководител Проф. П. Кенаров, дм

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>