Закони и наредби

  1. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”
  2. Закон за здравето
  3. Закон за здравното осигуряване
  4. Закон за лечебните заведения
  5. Закон за съсловните организации на лекари и стоматолози
  6. Наредба № 40 за интензивно лечение – процедури
  7. Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
  8. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>