Нормативи

Стартира изграждането на нова изпитна тестова система включваща въпроси от областта на анестезиологията и интензивно лечение, която да подпомогне лекарите  за специалността Анестезиология и интензивно лечение. Това ще допринесе за по-лесно и онлайн обучение и ще създаде условия за обективна оценка на получените знания по време на подготовката за специалността. Още със завършване попълването на изпитния тест кандидатите за специалност ще видят оценката дадена от експертната система без субективна намеса на преподаватели.

Настоящият труд обхваща създаването, внедряването и популяризирането на онлайн информационна система (Интернет сайт или в по-общата дефиниция – Интернет пространство), обхващаща анестезиологията и интензивното лечение в частност. Тази система позволява на лекарите от други медицински специалности да ползват натрупаните знания и консултации по анестезиология и интензивно лечение. Тя дава възможност на цялото общество и пациентите да се ползват от нея, като преданестезиологична консултация, самата анестезия и свързаните с нея рискове, както и основни въпроси отнасящи се до интензивното лечение на пациентите. Специално внимание в системата е отделено на студентите по медицина когато трябва да натрупат знания, практически опит преди явяването им на изпита по анестезиология и интензивно лечение. Разработения продукт е дело на д-р Златан Цончев в сътрудничество на катедрата по анестезиология и интензивно лечение.

Тази разработка е  първа крачка в медицината за онлайн обучение и проверка на знанията по анестезиология и интензивно лечение в Интернет пространството на България не само като информационна система, но и като система, предлагаща определена функционалност. Тя може да се използва в ежедневната лечебна практика за онлайн консултации от колегите анестезиолози и от специалистите по интензивно лечение в КАИЛ/ОАИЛ на болниците в България.  Основната ни цел е да реализираме софтуерна платформа, функционираща в реално време, която да обогати нашите знания и умения за анестезиологията и интензивното лечение.

Портал за Анестезиология и интензивно лечение:

  1. допринася за изграждане на положителен облик на лекаря анестезиолог и специалист по интензивно лечение и повишава авторитета на специалността
  2. информира обществото за особеностите на този дял от медицината
  3. допринася полза за студентите по медицина и лекарите, специализиращи АИЛ
  4. обогатява и дава експертна оценка в българското медицинско интернет пространство

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>